Spokojnosť klienta Jeden zo základných pilierov nášho úspechu je spôsob prístupu k jednotlivým klientom. Snažíme sa vyjsť maximálne v ústrety ich požiadavkám a poskytnúť čo najprofesionálnejšie služby.  Dlhoročná prax a získané skúsenosti prezentované prostredníctvom našich zamestnancov dávajú základ pre plné uspokojenie potrieb našich partnerov.

 

Kariéra   

Zamestnaním sa v našich kruhoch znamená podieľať sa na náročných projektoch vyžadujúcich kreativitu, vytrvalosť a vysoké nároky na uplatnenie vedomostí v praxi. Dôraz v našej firme kladieme nielen na kvalitu a profesionalitu služieb, ale prioritne na vzťah s našimi klientmi, a preto úspešný kandidát by mal prezentovať svoje schopnosti aj v tejto oblasti.

 

© 2001 - 2004 Mibicon s.r.o.